Η ανακαίνιση των ανελκυστήρων είναι αναγκαία προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν οι ανελκυστήρες με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής και διεθνής νομοθεσίας έχοντας και πάλι ως στόχο την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας για τους πελάτες μας.

Αν λοιπόν, θέλετε για κάποιο λόγο να βελτιώστε τον παλιό σας ανελκυστήρα, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε το συνεργείο μας να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο σας και να προχωρήσει στην σύνταξη  τεχνικής έκθεσης, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τι πρέπει να αλλάξει, αλλά και ποιες βελτιώσεις μπορείτε να κάνετε.