Ο ανελκυστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο που δουλεύει 365μέρες/ χρόνο και 24ώρες τα 24ωρο. Πραγματοποιώντας λοιπόν, τη συντήρηση του στο σωστό χρόνο προλαμβάνεται η πιθανότητα βλαβών και ατυχημάτων.

Ζητήστε μας μια προσφορά για την συντήρηση του ανελκυστήρα σας.

Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε εγκατεστημένο ανελκυστήρα. Η συχνότητα πραγματοποίησης της καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το προσωπικό μας είναι πάντα διαθέσιμο να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.

*Χαμηλό κόστος συντήρησης

*Υψηλή ποιότητα εργασιών.