Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση κάθε είδους ανελκυστήρα, πλατφορμών, καρέκλες αναπήρων και κυλιόμενες σκάλες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και του έργου που έχει αναλάβει.

Βρισκόμαστε δίπλα στα ΑΜΕΑ προσφέροντας τα πιο αξιόπιστα και πιστοποιημένα αναβατόρια στην ελληνική αγορά.

Σε πρώτο στάδιο εξετάζουμε τις ανάγκες του εκάστοτε έργου ώστε να προσφέρουμε στον πελάτη τις πιο αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις.

Το ολοκληρωμένο πακέτο ανελκυστήρα που παρέχεται τηρεί όλα τα πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας που επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι προμηθευτές μας, είναι πιστοποιημένοι στο χώρο τους και χρησιμοποιούν  τους πλέον αξιόπιστους μηχανισμούς ανελκυστήρων.